Åbn undermenuer...

Få adgang til Styr på samfundet

Fagformål: Eleverne skal i faget samfundsfag opnå viden og færdigheder, så de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund.

Stk. 2. Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet. Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv.

Stk. 3. Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

Introduktion til faget samfundsfag:
Faget samfundsfag er et obligatorisk fag i Folkeskolen fra 8.-9. klasse. Samfundsfagets formål er at udvikle din kompetence til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. I samfundsfag skal du få kompetencer til udvikling af kritisk tænkning og dit eget værdigrundlag.

Samfundsfag er opdelt i fire kompetenceområder; politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder. Det er målet, at du kan anskue problemstillinger ud fra politiske, økonomiske og sociologiske perspektiver, samt at de beskrevne metoder anvendes på tværs af fagets områder.

Undervisningen skal tilrettelægges med udgangspunkt i kompetenceområderne og under hensyntagen til de tværgående temaer.

Hvis du vil vide mere om samfundsfag kan du se på følgende links: