Åbn undermenuer...

Få adgang til Styr på samfundet

Samfundsfag handler om dig og det samfund og den verden, som du lever i. Samfundsfag handler om, hvordan du er en del af mange forskellige sammenhænge, sociale, politiske og økonomiske.

I et demokratisk samfund, hvor alle borgere deltager i beslutninger, er det vigtigt, at du får forudsætninger for at deltage. Du skal have viden om politik, økonomi og sociale og kulturelle forhold. Og den viden gør du brug af, når du deltager i samfundsmæssige beslutninger.

I Undervisningsministeriets formål for faget samfundsfag står, at du i arbejdet med samfundsfag skal få viden og færdigheder, så du dels kan ”tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling”, dels opnår kompetencer, der gør dig i stand til aktivt at deltage i et demokratisk samfund.

På den ene side skal du kunne forholde dig til de mange forskellige problemstillinger, der dagligt opstår i et samfund.

Skal vi ha’ grænsekontrol, skal vi betale mere i skat, skal alderen for, hvornår man kan få kørekort sættes ned, skal den kriminelle lavalder sænkes osv. osv.

På den anden side skal du aktivt deltage i demokratiet.

Du skal få forudsætninger for aktivt at deltage i det demokrati, der findes i skolen, på arbejdspladsen eller i foreningen og i det formelle demokrati i kommunen, regionen og hele Danmark.

Kort udtrykt skal du i faget samfundsfag få forudsætninger for at være en aktiv borger i et demokratisk samfund.

Forudsætningerne for at være aktiv borger får du ved at arbejde med politiske og økonomiske problemstillinger og sociale og kulturelle sammenhænge og problemstillinger, samt ved at du anvender samfundsfaglige metoder.

Derfor er denne bog også opbygget med udgangspunkt i politik, økonomi, sociale og kulturelle forhold samt samfundsfaglige metoder.

I de første tre kapitler (kapitel 1-3) er der fokus på sociale og kulturelle forhold, i de næste tre kapitler (kapitel 4-6) handler det om politik, kapitel 7 har fokus på EU, NATO og FN, kapitel 8 handler om økonomi, kapitel 9 drejer sig om velfærdssamfundet, mens kapitel 10 er helliget globalisering. Det afsluttende kapitel 11 handler om samfundsfaglige metoder.

Hvert kapitel indledes med at præsentere de viden- og færdighedsmål, der er fastlagt af Undervisningsministeriet. I forlængelse heraf kan du læse de læringsmål, der er opstillet i kapitlet, altså det, du skal lære i arbejdet med kapitlet. Og endelig er der eksempler på ”tegn på læring”, dvs. eksempler på, at du kan vise, hvad du har lært.

Samfundsfag handler altså om, hvad du skal lære, hvilken viden og hvilke færdigheder, du skal tilegne dig.

En ting er jo at tilegne sig viden, at lære noget, men i virkeligheden er det sådan, at man først har lært noget, når man kan bruge det, man har lært i andre og nye sammenhænge. Derfor slutter hvert kapitel med nogle opgaver, hvor det, du har lært, sættes i spil. Og i mange af opgaverne er der mulighed for diskussioner og dermed afprøvning af den viden, som du har tilegnet dig.

God fornøjelse med arbejdet med samfundsfag, god fornøjelse med arbejdet med Styr på samfundet. Lær, diskuter, stil spørgsmål og forhold dig kritisk – til din undervisning, til bogen og til det samfund, som du er en del af.