Åbn undermenuer...
Indtægterne er som hos Kirsten og Jens oftest løn, men der kan også være andre former for indkomst. Det kan for eksempel være indtægter fra egen virksomhed, indtægter fra investeringer eller tilskud fra det offentlige. Det kan være pension (for eksempel folkepension), understøttelse i form af dagpenge, kontanthjælp eller SU (Statens Uddannelsesstøtte).

Få adgang til Styr på samfundet