Åbn undermenuer...
Vi har nu set, hvordan danske lønmod­tagere var og er beskæftiget inden for forskellige sektorer. I det følgende sætter vi fokus på, hvorledes den danske lønmodtagers situation er på arbejdsmarkedet. Forudsætningen for, at familierne kan fungere optimalt i hverdagen er, at de er i beskæftigelse og ikke er arbejdsløse.

Få adgang til Styr på samfundet