Åbn undermenuer...
EU-Domstolen er med til at sikre, at EU’s regler bliver overholdt, fortolket og anvendt ens i medlemslandene. Domstolen, som den kaldes i daglig tale, har 28 dommere, en fra hvert medlemsland. Domstole er pr. definition neutrale i deres domsafsigelser. Mange hævder dog, at EU-Domstolens afgørelser ofte tilgodeser en fortsat integration i EU.

Få adgang til Styr på samfundet