Åbn undermenuer...
Den øverste lov i en retsstat kalder man i mange lande forfatningen. I Danmark er grundloven vores forfatning. Den første grundlov blev vedtaget i 1849 og markerede netop bruddet med enevælden, hvor kongen og adelen havde siddet med hele magten, altså en slags diktatur.

Få adgang til Styr på samfundet