Åbn undermenuer...
I det politiske system skelner man mellem repræsentativt og direkte demokrati. Ved det repræsentative demokrati forstås, at befolkningen ved regelmæssige valg vælger nogle repræsentanter (for eksempel folketingsmedlemmer, regions- og byrådsmedlemmer), som dermed får bemyndigelse til at træffe beslutninger på vælgernes vegne. Når valgperioden er udløbet, bestemmer vælgerne, om de vil genvælge repræsentanterne eller stemme på nogle andre.

Få adgang til Styr på samfundet