Åbn undermenuer...
Der er forskellige måder, vi som borgere kan øve indflydelse på, hvilke politiske beslutninger der tages i Danmark. I det følgende skal vi behandle fem “kanaler“ eller muligheder:

Få adgang til Styr på samfundet