Åbn undermenuer...
Ét kulturelement handler om magt­distance. Det vil sige de normer, folk har for, hvordan forholdet er og bør være mellem overordnede og underordnede, mellem unge og ældre og mellem personer med høj og lav status. Er der lille magtdistance i en kultur, vil det sige, at der ikke i menneskenes adfærd bliver gjort stor forskel på overordnet og underordnet, mens en underordnet person i en kultur med stor magtdistance vil opføre sig med stor autoritetstro og respekt over for en overordnet.

Få adgang til Styr på samfundet