Åbn undermenuer...
Ved kultur forstår man de normer, værdier (se tidligere kapitel) og ideer, der overtages fra den foregående generation, og som man forsøger – måske i noget forandret form – at videregive til den næste generation. Kultur rummer traditioner, sprog, skikke, viden, tro, normer og værdier.

Få adgang til Styr på samfundet