Åbn undermenuer...
Allerede når I opstiller jeres problem­formulering, bør I gøre jer overvejelser om, hvordan resultaterne skal præsenteres og formidles, således at I kan målrette jeres arbejde mod denne formidling. Resultaterne kan formidles i en tekst, for eksempel en mindre artikel, hvor de vigtigste forhold klart fremgår, eventuelt suppleret med en mundtlig fremstilling/et foredrag, der giver både den, der formidler, og dem, der formidles til, mulighed for at spørge uddybende og drøfte jeres resultater.

Få adgang til Styr på samfundet