Åbn undermenuer...
Faglitteratur: Her gælder det om at finde stof fra bøger, tv-udsendelser, tidsskrifter, aviser, blade, reklamer og personlige optegnelser om det emne og fra den periode, som I har fokus på. Indsamlingen, herunder en kritisk tilgang til de forskellige muligheder, gøres lettere, jo mere præcis jeres problemformulering er.

Få adgang til Styr på samfundet