Åbn undermenuer...
Gini-koefficient: Et mål for lighed/ulighed i et samfund.Et tal mellem 0 og 100, hvor 0 svarer til, at alle personer i et samfund har samme indkomst, mens tallet 100 betyder, at en enkelt person sidder på alle indkomster. I Danmark er Gini-koefficienten steget fra omkring 22 i 2000 til omkring 27 i 2013, hvilket betyder, at uligheden i fordelingen af indkomster er steget.

Få adgang til Styr på samfundet