Åbn undermenuer...
Søger man ”velfærd” på Wikipedia - indledes artiklen med følgende: "Velfærd stammer fra gammel nordisk "at fare vel", med den betydning, at man har en god rejse. I den samfundsfordelte velfærd indgår en lang række goder, som sygehusvæsen, uddannelse mm. tilbyder. Et samfund der i udstrakt grad har sådanne goder kaldes et velfærdssamfund.

Få adgang til Styr på samfundet