Åbn undermenuer...
Undersøg sammenhæng mellem livsindkomst og længden af forskellige gruppers uddannelser. Hvordan vil du forklare forskellene? Se Samfundsstatistik 2014 tabel 9.3 Livsindkomster, uddannelse og køn s. 33 og figur 9.3 Gennemsnitlig disponibel familieindkomst – fordelt efter kommune 2011 s. 34. Beskriv forskellene i disponible familieindkomster som de fordeler sig i Danmark. Hvordan kan de geografiske forskelle forklares?

Få adgang til Styr på samfundet