Åbn undermenuer...
Når der er lavkonjunktur i en økonomi, falder den økonomiske aktivitet - oftest med dalende efterspørgsel, lavere produktion og stigende arbejdsløshed til følge. Omvendt under højkonjunkturen, hvor efterspørgslen efter varer og tjenesteydelser stiger med voksende produktion til følge. Og højkonjunkturen kan endog resultere i mangel på arbejdskraft. Det betyder stigende lønninger og dermed stigende priser med inflation* og forringet konkurrenceevne*.

Få adgang til Styr på samfundet