Åbn undermenuer...
Som man kan se på den røde vækstkurve ovenfor, er den præget af op- og nedgange, det er ikke en ubrudt ret linje, der stiger fra venstre mod højre. Når man ser på dansk økonomi over en årrække, viser det sig også, at de økonomiske mål i nogle perioder er næsten opfyldt, mens det i andre perioder går dårligt, og der er meget langt til, at målene er opfyldt.

Få adgang til Styr på samfundet