Åbn undermenuer...
Lad os se på, hvordan arbejdskraftens fordeling er på forskellige sektorer. Dvs. at vi nu har fokus på, hvor mange, der på det danske arbejdsmarked er beskæftiget i de primære erhverv som landbrug, fiskeri, gartneri og skovbrug, hvor mange, der er beskæftiget i de sekundære erhverv inden for industri og byggeri og endelig hvor mange, der er beskæftiget inden for tertiære erhverv med serviceopgaver. Og ikke mindst, hvordan beskæftigelsen inden for de tre sektorer har udviklet sig.

Få adgang til Styr på samfundet