Åbn undermenuer...
Det er vigtigt for et samfund, at mange af indbyggerne har et arbejde; det er her de værdier skabes, som danner grundlaget for de levekår, som befolkningen har. For at få et indtryk af, hvorledes et samfunds situation er med hensyn til at skabe flest mulige værdier, opererer man statistisk med nogle centrale begreber, bl.a. arbejdsstyrken*, således som det fremgår af nedenstående tabel tabel 7.3.:

Få adgang til Styr på samfundet