Åbn undermenuer...
I det politiske system skelner man mellem repræsentativt og direkte demokrati. Ved det repræsentative demokrati* forstås, at befolkningen ved regelmæssige valg vælger nogle repræsentanter, som hermed får bemyndigelse til at træffe beslutninger på vælgernes vegne. Når valgperioden er udløbet, skal de så igen vurderes på deres handlinger og resultater af vælgerne.

Få adgang til Styr på samfundet