Åbn undermenuer...
Faglitteratur: Her gælder det om at finde stof fra bøger, TV-udsendelser, tidsskrifter, aviser, blade, reklamer og personlige optegnelser om det emne og fra den periode, som I har fokus på. Indsamlingen gøres lettere jo mere præcis jeres problemformulering er.

Få adgang til Styr på samfundet