Åbn undermenuer...
Allerede i 00’erne, hvor VK-regeringen under Anders Fogh Rasmussens ledelse havde regeringsmagten, forholdt man sig til globaliseringen. Arbejdet resulterede i 2006 i publikationen ”FREMGANG, FORNYELSE OG TRYGHED Strategi for Danmark i den globale økonomi”. Hovedbudskabet i denne rapport var, at vi i Danmark skal forny os og dermed skabe grundlaget for, at vi også om 15-20 år hører til blandt de lande i verden, hvor det er bedst at bo, leve og arbejde.

Få adgang til Styr på samfundet